Radonkorjaus

Radon on radioaktiivinen jalokaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Sisäilmaan radon kulkeutuu perustuksien kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville. Jos pitoisuus todetaan korkeaksi, on radonkaivo tehokkain tapa saada pitoisuus laskemaan turvalliselle tasolle.

Radonin haitat

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää. Noin puolet suomalaisten saamasta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa on vuosittain noin 2000 keuhkosyöpätapausta, joista noin 300 on radonin aiheuttamia. Ilmassa olevat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin ja tarttuvat keuhkojen sisäpintaan, missä ne lähettävät alfasäteilyä. Tämä keuhkojen saama säteilyannos lisää keuhkosyöpäriskiä. Mitä kauemmin ja mitä korkeammassa radonpitoisuudessa oleskelee, sitä suurempi riski sairastumiselle on.

Radonkorjaus

Radonkorjauksen tavoitteena on mahdollisimman alhainen radonpitoisuus, joka käytännöllisin toimenpitein on saavutettavissa. Ennen radonkorjausta kannattaa tehdä asianmukainen radonmittaus, jonka Vaisatek Maarakennus teettää aina ilmaiseksi!

Jos talon alapohjan alla ei ole radonputkistoa, voidaan radonpitoisuutta alentaa lattialaatan alta ilmaa imevän radonimurin avulla. Vaihtoehtoinen ja rakenteita rikkomaton menetelmä on talon ulkopuolelle perustuksen viereen rakennettava radonkaivo. Nämä menetelmät ovat ensisijaisia, jos radonpitoisuus ylittää 300 Bq/m3. Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto.

Tilaa maksuton radonmittaus Vaisatek Maarakennukselta!

Suoritamme radonmittauksia Lappeenrannassa ja lähiseuduilla. Jos mittauksen jälkeen havaitaan korkea radonpitoisuus, voi asiantuntijamme kertoa eri poistomenetelmistä ja antaa korjaus-arvion. Mittauksesta on lisäksi mahdollista saada radonmittaustodistus erikseen sovittaessa.

Radon Suomessa

Radon on useimmiten omakotitalojen ja asunto osakeyhtiöiden sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu. Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Syyt korkeisiin radonpitoisuuksiin löytyvät geologiasta, rakennustekniikasta ja ilmastosta.

Keskimääräinen radonpitoisuus suomalaisissa asunnoissa on noin 96 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Se vastaa noin kahden millisievertin säteilyannosta vuodessa. Suomalaisten keskimääräistä säteilyannosta saataisiin vähennettyä tehokkaimmin pienentämällä sisäilman radonpitoisuutta.

Asuntojen radonia koskevat enimmäisarvot ja määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon sisäilman radonpitoisuuden ei tulisi ylittää 300 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3). Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylittäisi arvoa 200 Bq/m3.
 

MAKSUTON KARTOITUS

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme tulee kartoittamaan kohteesi ja kertoo tarvittaessa parhaan mahdollisen huoltoratkaisun täysin veloituksetta ja ilman sitoutumista.